Elegant Touch

Elegant Touch Acrylic #Poppy Pomegranate

Vrn: 10167035
1.298 kr

Elegant Touch Acrylic #Luscious Lychee

Vrn: 10167033
1.298 kr

Elegant Touch Acrylic #Nectarine Nights

Vrn: 10167032
1.298 kr

Elegant Touch Acrylic #Coconut Water

Vrn: 10167031
1.298 kr

Elegant Touch Acrylic French #02 Coffin

Vrn: 10167030
1.298 kr

Elegant Touch gervineglur #Hot Tip

Vrn: 10165495
1.406 kr

Elegant Touch gervineglur #Mauve Madness

Vrn: 10159315
1.438 kr

Elegant Touch Luxe Looks #V-I-Please

Vrn: 10159313
1.446 kr

Elegant Touch naglaskæri

Vrn: 10159319
2.060 kr

Elegant Touch Professional Cuticle Pusher & Cleaner

Vrn: 10159302
1.674 kr

Elegant Touch Professional naglaþjöl

Vrn: 10159301
1.285 kr

Elegant Touch Professional Cuticle Nipper

Vrn: 10159300
2.190 kr

Elegant Touch Professinoal False Nail Cutter

Vrn: 10159299
1.285 kr

Elegant Touch Professional naglalkippur

Vrn: 10159298
1.285 kr

Elegant Touch Professinoal Combi Tweezer

Vrn: 10159297
2.060 kr

Elegant Touch Professional tánaglaklippur

Vrn: 10159318
1.819 kr

Elegant Touch Brush On Nail Glue 6 ml.

Vrn: 10146268
730 kr

Elegant Touch Nude Collection gervineglur #Mink

Vrn: 10146267
1.450 kr

Elegant Touch Natural French gervineglur #Pink 103

Vrn: 10146262
1.450 kr

Elegant Touch Totally Bare gervineglur #Coffin 007

Vrn: 10146260
1.332 kr

Elegant Touch Totally Bare gervineglur #Stiletto 003

Vrn: 10146259
1.332 kr

Elegant Touch gervineglur Totally Bare #Oval 002

Vrn: 10146258
1.332 kr